Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of 恩德科技股份有限公司.
1.進行機械設計、結構分析,並輸出設計文件 2.具備改善設計不良設備、零件之能力 3.學習市場新技術並適時引進企業
SolidWorks
32K ~ 42K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 美商史塔瑞克工業有限公司台灣分公司.
需依公司要求進行產品開發設計 了解基礎各式加工原理 主管交辦事項 **須提供作品集**
SolidWorks
CAD design
AutoCAD
Regular earnings reach NT$40,000
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 宣禹實業股份有限公司.
1. 執行開發中部品相關事宜,達到公司開發案目標 。 2.Sketch/3D外觀/3D結構圖面繪製。 3. 參觀家具展之設計相關的展覽。 4.平面資料製作(修圖/渲染)。 5.專案進度控管。 6.CAE(強度分析
SolidWorks
AutoCAD
Illustrator
31.5K ~ 42.5K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Taoglas 銳鋒股份有限公司.
About us Taoglas is a leading enabler of digital transformation using IoT from initial strategy definition, to design, build, deployment and managed services. Our solutions combine high-performance RF design with advanced positioning, imaging, audio and artificial intelligence technologies for organizations solving critical problems using IoT. A nimble and efficient approach which mobilizes quickly, makes Taoglas a trusted advisor helping customers regardless of where they are on their IoT journ
SolidWorks
AutoCAD
AutoCad 2D
Taiwan
桃園市
Logo of Aillio Ltd..
★Work with our team of designers to find solutions for the construction of our new machines(DFM) ★Optimize usability of the products ★Confirm system and product capabilities by designing feasibility and testing methods
SolidWorks
FAE
FAE工程師
台北
台灣
50K ~ 50K TWD / tháng
Logo of 點點塑環保科技股份有限公司.
工作內容 1. 到施工場域協助並學習如何架設過濾設備 2. 定期維護或修繕客戶的過濾設備 3. 參與海洋塑膠微粒過濾設備之研發 4. 因公司也有負責海洋環保教育之項目,偶爾需要協
SolidWorks
AutoCAD
illustrator
35K ~ 45K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 優派管理顧問有限公司.
<工作內容> 1. 執行專案/計畫之設計3D及2D藍圖繪製工作、零件清單建置、五金零件庫建置。 2. 專案/計畫系統工程相關文件編修及資料蒐集彙整。 3. 專案臨時交辦工作。 意者請至優派官
SolidWorks
35K ~ 36.5K TWD / tháng
Logo of 長聲工業股份有限公司.
1.負責產品機構設計。 2.繪製機構設計圖面。 3.協助設備組裝順暢。 4.優化設備性能。 5.品質異常改善。 6.主管交辦事項。
word
SolidWorks
inventor
桃園市大園區
28K ~ 38K TWD / tháng
Logo of 耐思尼股份有限公司.
各專案測試及相關工作。 3.負責產品機構設計驗證.成本分析與檢討、修改、驗收,並控管設計進度。 4.與生產工廠溝通協調及管理。 5.需具基本SolidWorks 、AutoCAD等CAD軟體之操作能力。 6.主管交辦事項。
AutoCAD
SolidWorks
33K ~ 42K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 精湛光學科技股份有限公司.
1.使用繪圖工具或電腦輔助設計(CAD)或草擬設備和軟體,協助製圖員設計新研發產品的架構。 2.負責產品機構設計與結構評估。 3.機構材料的測試與選用。 4.繪製機構設計圖面。 5.設計
AutoCAD
SolidWorks
Inventor
35K ~ 80K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.