CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of TDCX.
As a Digital Marketing Consultant, you will be working with our Global Internet Leader Account to deliver #happier customer experience. To support the internet giant’s business customers for online marketing and campaigns on Adwords. You are also required to perform these job functions: ● Communicates to customers via phone, email or chat for any issues related to their interaction with Adwords platform. ● Manage the relationship between the internet giant and its customers resulting in
Communication
6.6K ~ 8.5K MYR / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 台灣維達衛生用品股份有限公司.
1.依循公司年度訓練計畫,負責訓練專案規劃與執行,並強化訓練各項資源 2.規劃並執行人才發展專案以提升人員職能或素質 3.實施年度績效管理制度 4.執行人力資源相關專案、分
PowerPoint
Excel
Word
Regular earnings reach NT$40,000
3 years of experience required
No management responsibility
Logo of TDCX.
在這個角色中,您將承擔以下主要職責: 1. 利用電話或郵件進行陌生開發,聯繫企業決策者,發掘潛在客戶的需求和機會。 2. 幫助潛在客戶對Cloud產品產生興趣並評估產品需求。 3. 及時反饋客
70K ~ 75K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
Company Highlight 優質消費電子公司,製造和銷售的產品是該領域的前三大 總部L&D職務,並且可以是管理職,看候選人經驗 Responsibilities Assist the management team in executing strategic business decisions and strengthening the leadership skills and readiness of global managers. Lead and implement change management strategies and communication plans. Take a proactive
HR
HR Business Partner
HR Manager
1.1M ~ 2M TWD / year
6 years of experience required
Managing 1-5 staff
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
超過1500人以上 台灣是HQ總部 國際化工作環境且穩定 營收穩健、薪資福利好 Responsibilities Work in Global Headquarter HR team to provide day to day HR support in relation learning & development and other administration for employees. Analyzes trends and metrics in partnership with the HR group to develop solutions, programs and policies. Works closely with management and employees to improve
HR
HR Business Partner
L&D
1.1M ~ 1.8M TWD / year
5 years of experience required
No management responsibility
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
Company highlights 大型上市公司,營收穩健,集團超過8家公司以上,員工人數超過5000人以上 Training & Development負責人,可以從集團角度,建立教育訓練制度和接班人計劃 可以為管理職務,去帶領總部教育訓練部門 Description 負責集
HR
Human Resources
T&D
1.2M ~ 2M TWD / year
5 years of experience required
Managing 1-5 staff
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
標竿 注重人才培育發展,且都有跨國、跨部門學習機會 Responsibilities Lead the execution of central training plan for both leadership and competence development including updating the content of curriculums, securing available, competent internal facilitators and result follow-up. Work with key stakeholders to analyse the competence gap and work by myself or with different resources (internal, external and online) to plan, prepare and deliver central level
HR
HR Business Partner
L&D
900K ~ 1.4M TWD / year
5 years of experience required
No management responsibility
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
2.5M ~ 3.5M TWD / year
5 years of experience required
No management responsibility
Logo of 海淯股份有限公司.
我們的產品為社群娛樂手遊,以國際市場為目標。 我們希望找到這樣的夥伴: 對技術有興趣,願意橫跨多種遊戲開發技術領域。 對產品有熱情,重視產品在市場上的實際狀況和玩家反應。 樂於學習,擁
HTML
#MySQL
#Node.js
40K ~ 60K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).
NƠI LÀM VIỆC - 251 Nguyễn Văn Linh, Phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa,- 408B Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu CHI TIẾT CÔNG VIỆC Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động kinh doanh phát triển dịch vụ viễn thông internet, truyền hình, camera do FPT Telecom cung cấp Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên Tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu Thực hiện báo cáo, đánh giá và
truongnhomkinhdoanh
15M ~ 30M VND / month
1 years of experience required
Managing staff numbers: not specified

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.