Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Taipei City, Taiwan
Sơ cấp
Logo of 誠品生活股份有限公司.
我們目前在尋找第一線支援工程師(User HelpDesk engineer),如果你對於實體場域以及辦公室相關的系統/網路除錯,或者對於實體的店面的第一線資訊服務有興趣,歡迎加入我們,相關職務需求如下: 【職務內容
UHD
36K ~ 40K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.