Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Trung cấp
Logo of 富富科技股份有限公司.
【工作內容】 1.串流及影音相關功能開發。 2.設計和開發高效,穩定和易於使用的功能模組,以滿足用戶需求。 3.實現UI和UX設計,並與PM團隊密切合作,了解需求並提出合理建議。
GCD
Multi-thread
MVVM
900K ~ 1.2M TWD / năm
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of momo 富邦媒體科技股份有限公司.
利用AWS等服務改進App監控。 定期進行技術分享,共同學習成長。 技術要求: 專業技能:精通Swift語言,具備至少1年以上的iOS開發經驗。對Objective-C有良好理解者優先考慮。 現代iOS開發:熟悉最新的iOS SDK,包括UIKit
engineer
台北
IOS Development
Regular earnings reach NT$40,000
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of SELLERLINX 樂邁利達股份有限公司.
想法,與團隊一起驗證各種假設來進行產品迭代 完成功能的流程/介面設計,準備 production assets 和 spec sheet,與工程團隊確保實作品質,符合產品體驗標準與目標 參與建立並不斷優化 SELLERLINX 內部的設計規範: UI Kit Li
illustrator
Adobe XD
Adobe Photoshop
台北
50K ~ 65K TWD / tháng
Logo of 寵愛廚房有限公司.
.整廚專案工地工程協調管理、專案排程調度 2.外包管理、安裝監督 3.廚具服務維修 4.上級交辦事項 5.需具備廚具施作及安裝櫥櫃工作經驗者
40K ~ 60K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.