CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of 阿美精創新有限公司.
We are seeking a Senior Fullstack Developer with a strong background in Node.js and Angular/Reactjs to join our dynamic team. This role is backend-heavy, focusing on building and optimizing high-complexity, high-load backend services for our crypto exchange and derivative products. If you're passionate about the crypto space and eager to contribute to a collaborative team, this could be the perfect opportunity for you. Collaborate in the development and maintenance
台灣台北市
100K ~ 150K TWD / month
4 years of experience required
No management responsibility
Logo of 新逸資訊科技有限公司.
1. 跨平台的UI介面實現 2. 與UI 設計協作討論及開發 3. 開發和維護內部產品的元件(angular) 4. 配合專案及產品進行網站元件開發
HTML5
CSS3
Javascript(ES6)
221台灣新北市汐止區
407台灣台中市西屯區
40K ~ 70K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 傲世娛樂文創有限公司.
1. 網站核心業務架構 2. 網站性能優化 3. 具備一定前端技術背景,熟悉版控Git 4. 具備RESTful API 串接經驗或運用 Ajax 串接第三方 API經驗 5. 使用過Angular框架者尤佳 6. 能為其他工程師提供良
jQuery
JSON
JavaScript
日本、大阪府大阪市
80K ~ 180K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of 台灣英特艾倫人力資源有限公司.
Vue元件化開發 4. 國際化相關開發經驗 5. 能為其他工程師提供良好的建議和把控代碼品質 Angular 1. 網站核心業務架構 2. 網站性能優化 3. 具備一定前端技術背景,熟悉版控Git 4. 具備
日本
100K ~ 180K TWD / month
3 years of experience required
No management responsibility
Logo of 盛大資訊股份有限公司.
【工作內容】 1.配合Scrum團隊規劃時程完成網頁開發與測試,製作符合跨瀏覽器與跨裝置的網頁。 2.負責智能投資平台(Angular12)與官網前端開發與維護。 3. 了解網站檔案結構,與團隊其他前端人員
台灣台北
55K ~ 65K TWD / month
3 years of experience required
No management responsibility
Logo of SYSTEX 精誠資訊.
1.具2年以上Angular前端開發相關經驗 2.熟悉HTML5,CSS3,SCSS,TypeScript,Javascript,Bootstrap 3.熟悉RESTful API,Ajax串接後端 4.熟悉Git工具 5.熟悉單元測試
前端
CakeResume 2023 Career Fair
114台灣台北市內湖區
40K+ TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of 美商法里亞有限公司台灣分公司.
INTERESTED APPLICANTS MUST APPLY HERE: https://apply.workable.com/faria/j/D814628B5E/apply/ DESCRIPTION The SchoolsBuddy division of Faria Education Group is looking for an Intermediate Full Stack Engineer (.NET + Angular). The role will be heavily involved with maintaining the existing application. SchoolsBuddy is a comprehensive extra-curricular management system for staff, parents and students, featuring activities management, transport system, online payments, plus sign-up, allocation and
Angular
CSS
JavaScript
106台灣台北市大安區
100K ~ 120K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of Lifesup Technology Co., Ltd.
Phục vụ dự án mới làm bằng công nghệ Angular 2+ phía client. Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. Thảo luận và tư vấn về API backend. Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp. Phối hợp cùng team để đảm bảo tiến độ dự án theo mô hình Agile – Scrum.
Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
13M ~ 30M VND / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of Numbers Protocol (主張數據股份有限公司).
Numbers 工程師的任務是結合各種技術,讓個人資料的所有權以及控制權能受到保護,增進數位資料的可信賴性。在 Numbers,你會直接與世界接軌,產出的成果除了影響數百萬身在台灣的我們,也會直接被歐
台北
遠端工作
1M ~ 1.8M TWD / year
No management responsibility
Logo of growthbotics.
我們正在尋找一名前端工程師加入我們的小型協作團隊,從事金融科技行業最有價值的項目之一。 基本要求 熟悉前端Web技術,包括但不限於:Typescript、React、Webpack、Next.js、Relay、Tailwind、CSS-in-JS(通過styled-components或emotion)。 擁有 GraphQL(Apollo、Relay
台灣台北
790K+ TWD / month
Managing 1-5 staff

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.