CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Thực tập
Logo of Richemont Taiwan 香港商歷峯亞太有限公司台灣分公司.
想一窺全球頂尖精品集團的工作日常嗎? 想參與實習生專案,深度了解奢侈品經營的成功心法嗎? ✨✨✨ 趕快點選立即應徵,報名 <Get to Know Richemont 走入歷峯的世界 – 2023 歷峯亞太集團企業參訪>! Richemont 歷峯集團擁有
台灣台北市
1 ~ 1 TWD / piece rate
No requirement for relevant working experience
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.