Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of NAXS FUTURE 涅所未來.
NAXS 團隊致力於創造前衛新穎的數位體驗,拓展數位文化的邊界。我們與來自各領域、各國家的創作者與品牌共同合作,持續推出極具特色的「線上展演」與「VR沉浸式體驗」。 如果你/妳對【線上展演/Metaverse
Unity
media art
C#
40K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.