CakeResume Job Search

Logo of 自由食間.
|NT$600K-1.0M |0.0 - 3.0% equity|Taipei City| We are looking for an expert in offline marketing to join our Sales & Marketing Team. | WHO WE ARE | 自由食間是更聰明、更便利、且更懂你的 OMO智慧新零售服務 。透過人工智慧及IoT技術,我們要在對的時間地點裡提供
Sales & Marketing
Revenue Operations
RevOps
600K ~ 1M TWD / year
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.