Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Full-time
Logo of Aiello Inc. 犀動智能.
Aiello 致力於打造 AI 智能語音 SaaS 平台,提供多樣化裝置端技術服務,打造最人性化、最自然的人機互動體驗;讓AI技術普及於業者與使用者之間,並客製化技術與服務,讓AI能應用在生活以及商業中的
JavaScript
React.js/Redux
React.js
Negotiable
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 富果 Fugle(Fintech).
關於富果的團隊 富果作為從網頁出發的服務公司,幾乎所有富果的產品線都會倚賴前端工程師的產出,你的工作內容對公司的發展及成長也有極大的影響力。富果組織現狀平坦,發展機會多。團
WebSocket
+javascript
css
800K ~ 1.2M TWD / năm
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 富果 Fugle(Fintech).
關於富果的團隊 富果作為從網頁出發的服務公司,幾乎所有富果的產品線都會倚賴前端工程師的產出,你的工作內容對公司的發展及成長也有極大的影響力。富果組織現狀平坦,發展機會多。團
WebSocket
+javascript
css
1M ~ 1.4M TWD / năm
Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.