Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
台灣
Logo of 版騰信息科技有限公司.
修改.正因如此,我們十分尊重設計師每次的提案,也希望小至icon設計,大至色彩規畫都是有靈魂的設計,期待與滿腔熱血的你合作,一同孵化出美麗的作品! 介面的靜態及動態圖像設計 與PM 討論產
+UI/UX 設計軟件
台北
台灣
30K ~ 42K TWD / tháng

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.