Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Metro Manila, Philippines
CBO, Giám đốc Thương hiệu
Giám đốc
Logo of 菲博網獵聘股份有限公司.
1、全面負責產品海外品牌策略和中長期戰略,建立系統的品牌價值體系,並制訂品牌行為標準和文化。 2、全面負責海外線上線下品牌活動,包括不限於派對、沙龍和事件策劃等活動; 3、統籌海外品
600K ~ 1M CNY / năm
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Managing staff numbers: not specified

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.