CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Giám đốc hàng hoá
Full-time
Trung cấp
Logo of 宇騫數位科技有限公司.
1.公司相關專案產品之控管與規 2.各專案發想規劃或提案及簡報製作 3.內部排程規劃與外部溝通協調能力 4.跨領域技術交流以及創意發想 5.提案簡報,企劃書製作及策略擬定 6.案例資料蒐集及策略表現
Word
Excel
PowerPoint
235台灣新北市中和區
40K ~ 60K TWD / month
3 years of experience required
Managing staff numbers: not specified

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.