CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Travel consultant
Sơ cấp
Logo of 艾旅國際旅行社股份有限公司.
1. 提供客人細緻的客製化行程服務。從旅遊規劃探討、機票飯店定位、快速通關、當地觀光、交通安排等,都須主動把關品質。 2. 直接聯絡處理國內外旅客預訂事宜,如:出發前、抵達時、入住後。 3. 操作訂房系統、GDS系統操作(Sabre)、科威。 4. 訂房客服事項,包含輸入、處理及追蹤客戶訂單、資料存檔備份、回覆文字訊息與電話等。 5. 與其他部門協辦,處理及解決客戶需求或客訴。
Google Drive
Microsoft Office
Excel
40K ~ 50K TWD / month
3 years of experience required
No management responsibility
Logo of 飛達旅遊.
職務內容: 1.掌握客戶需求,給予行程規劃建議,銷售旅遊相關產品 2.協助客戶代訂機票、火車票、旅館、當地旅遊套裝行程 Local Tour 等產品 【底薪 + 獎金制】
40K ~ 40K TWD / month
3 years of experience required
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.