Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Kỹ sư đóng gói
Sơ cấp
Logo of 精材科技股份有限公司.
.New process/ capability research & development .New tool/ material evaluation (Photo process) .Transfer new technology to mass production
powerpoint
excel
word
40K ~ 60K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.