CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Baker / Pastry
Full-time
Logo of 法日一有限公司.
工作內容 製作:與師傅一起養酵母,備料(店內使用數十種麵粉)、烘焙。 環境:維護好工作的環境。
#烘焙
食品科技
電商
24K ~ 28K TWD / month
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.