CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Opto-Electronic Engineering
Sơ cấp
Logo of AcBel 康舒科技股份有限公司.
1.光電站各類設備技術文件與架構圖彙整 2.依據收集的光電站各類數據研判或預期可能問題, 並預先排除 3.光電站即時發電與環境資料的收集, 並計算預期發電量, PR, RA, 等指標 4.光電站歷史資料與趨勢分析 5.配合工程部門執行光電站優化作業
solarpower
Electronic Engineering
40K ~ 60K TWD / month
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.