CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Transports
Full-time
Logo of 鴻天運通股份有限公司.
職務為日本快遞包裹進口業務承攬,開發手段含電話、網路、實體店面開發。
word
excel
28K ~ 30K TWD / month
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.