Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Tìm kiếm nổi bật
Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of 台灣應用材料 Applied Materials Taiwan.
『 High-Tech Girls 線上論壇:直球對決,應派學姐在線分享 ⚾️ 』 ​ 本次活動歡迎商管、理工或跨領域背景的人才,邀請 #客戶技術支援工程師 Ashley、製程工程師 Amy 及 #物料管理經理 Vicki,從團隊合作、工作實務到多元
科技女力
Regular earnings reach NT$40,000
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 數位青年T大使推動計畫.
因應數位經濟與 AI 興起,政府推動「數位青年 T 大使推動計畫」,針對未來所需人才提前布局,同步發展創新商業模式與技術,達到擴大市場與帶動青年薪資成長之目標,透過職能培育與企業實作,協
生成式AI
智慧物聯
科技行銷
109K ~ 109K TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 雙橡教育 Twin Oaks.
如果你對國際教育(芬蘭, 美國 and more!)、市場開拓、新創、社會創新、透過好的產品改變產業樣貌有興趣,歡迎加入我們! 雙橡的願景是為快速變動的世界,打造更理想的學習方式。我們相信學習不限於知識
Education
Global
WFH
35K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of inline 樂排股份有限公司.
Position Summary Inline’s global team is seeking a highly organized, mature, and proactive Senior People Operations professional to join us in Taipei. The right person will play a pivotal role in supporting inliners in Taiwan with the resources they need, and take the lead engaging with local and national government for health, safety, and workplace standards. This role will provide opportunities to nurture your skills and explore career paths within a growing, customer-centric software company.
People Operations
Management Skills
Maturity
800K ~ 1.5M TWD / năm
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 富富科技股份有限公司.
嘿,滑到這個職務說明,肯定手機的麥克風或是瀏覽器的演算法知道了些什麼,讓你在此時此刻看見這個職缺。請繼續往下看,也許會改變你的一生。 你在外吃飯總是特別挑惕,因為你明白食物裡頭
小編
TikTok
30K ~ 50K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 躺著喝股份有限公司.
✨強力歡迎追求年經活潑團隊、渴望挑戰,不斷尋求成長和挑戰機會的夥伴一起加入再睡大家庭✨ ※該職務為公司年度擴編產生。 【療癒每一天❤️】 ▪「以人為本」注重團隊合作及交流,透明雙向溝通環
申報
記帳士
出納會計
32K ~ 38K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Tripool 旅步.
公司描述 2012年團隊成立,建立台灣旅遊資訊網站 rtaiwanr.com ,當時每10位外語旅客就有1位透過此網站規劃來台旅程 2013年成立旅行社,提供包車旅遊服務,替外國旅客規劃50,000個客製化行程 2016年研
Java
Ruby on Rails
Ruby
65K ~ 90K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 光磊國際版權經紀有限公司.
我們以圖書版權代理起家,近年來業務範圍已延伸到影視改編的領域,陸續把我們獨家代理的優質出版品授權給華語、亞洲和好萊塢的影視公司,更多次入圍柏林、坎城、釜山影展以及里爾劇集展
390K ~ 455K TWD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 超認真少年Imserious.
【誠徵設計師】 #超認真少年 要來徵設計師。此職位將會主要負責周邊商品,部分影片縮圖、貼文、貼圖。 這份工作可以學習到企劃能力,提升陌生資訊輸入及轉譯輸出的能力。期待是富有好奇心,對工
Photoshop
Adobe Illustrator
UI Design
40K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Managing 1-5 staff
Logo of 芒果派對股份有限公司.
1.協助公司旗下錄音工作室於配樂、配音業務流程之管理。 2.協助音樂相關外包之發包,報價以及相應合約及款項處理。 3.處理庶務性行政工作(如:事務機器叫修維護、文具用品採買)。 4.管
Word
Excel
Microsoft Office
37K ~ 42K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.