Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Tìm kiếm nổi bật
Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Trung cấp
Logo of 友達光電股份有限公司.
※請於應徵訊息中告知欲應徵區域(新竹/高雄) 【 Our Value 】 在全球數位化快速變革的環下,友達秉持著努力探索、推進科技疆界的使命, 透過創新技術創造無限可能!而我們的軟體解決方案團隊,扮演創
後端技術
後端開發;JAVA、JSP / Servlet、JDBC
SaaS Solutions
新竹市, 臺灣
臺灣
55K+ TWD / tháng
Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 富果 Fugle(Fintech).
關於富果的團隊 富果作為從網頁出發的服務公司,幾乎所有富果的產品線都會倚賴前端工程師的產出,你的工作內容對公司的發展及成長也有極大的影響力。富果組織現狀平坦,發展機會多。團
Git
React.js/Redux
台灣台北
台北市, 臺灣
1M ~ 1.4M TWD / năm
Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
Company highlights ✨ 這是一間成立七年多混合遠端的百人以上軟體公司,持續擴編中!主要協助客戶開發遊戲。這個職務主要開發系統後端。 ✨一週進公司三天,開放且扁平溝通,尋找對遊戲有熱情的你! ✨ 重視
hybrid work
Node.js
Gaming
臺中市, 臺灣
900K ~ 1.1M TWD / năm
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Passion.xyz.
We are seeking highly skilled and experienced Senior Backend Developers to join our dynamic development team. As a Senior Backend Developer, you will be responsible for designing, developing, and maintaining the server-side logic and systems that power our applications and services. You will work closely with Flutter developer, blockchain developer, product manager, and stakeholders to build scalable and efficient solutions using modern backend technologies and cloud services, such as SST.dev fo
Serverless
AWS
Backend Developer
台灣台北市
台北市, 臺灣
1M ~ 1.8M TWD / năm
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 超認真少年Imserious.
【誠徵設計師】 #超認真少年 要來徵設計師。此職位將會主要負責周邊商品,部分影片縮圖、貼文、貼圖。 這份工作可以學習到企劃能力,提升陌生資訊輸入及轉譯輸出的能力。期待是富有好奇心,對工
Photoshop
Adobe Illustrator
UI Design
臺中市, 臺灣
40K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Managing 1-5 staff
Logo of Tripool 旅步.
公司描述 2012年團隊成立,建立台灣旅遊資訊網站 rtaiwanr.com ,當時每10位外語旅客就有1位透過此網站規劃來台旅程 2013年成立旅行社,提供包車旅遊服務,替外國旅客規劃50,000個客製化行程 2016年研
Python
Rails
Ruby
700台灣台南市中西區
330台灣桃園市桃園區
600台灣嘉義市西區
新北市, 臺灣
台北市, 臺灣
新竹市, 臺灣
臺中市, 臺灣
臺灣
65K ~ 95K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of refl AI.
✨ Summary 🆕 Innovative Product : AI-powered reading platform for academic papers ⛑️ Senior Position: Senior Full Stack Software Engineer, Full-time, TWD$1.55-2.85M annually 🏖️ Flexible Work: Remote position offering flexible work schedule 🥊 Competitive Team: Founding team of ex-Meta/FB engineers from Silicon Valley 🔬 The Team At refl AI, we work to use AI to accelerate science. We are an ultra-compact product team made of engineers, a designer, a
AI
台北市, 臺灣
1.55M ~ 2.85M TWD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 友達光電股份有限公司.
【Our Value】 在全球數位化快速變革之下,友達秉持著努力探索、推進科技疆界的使命, 透過創新技術創造無限可能! 而我們的軟體解決方案團隊,扮演創新技術引領者的關鍵角色, 透過創新探索、軟硬整
Slack
Clikup
Product Manager
新竹市, 臺灣
1.35M+ TWD / năm
Yêu cầu 7 năm kinh nghiệm
Managing staff numbers: not specified
Logo of Trait.
We are seeking a highly skilled Front End Engineer who is passionate about building world-class user interfaces and delivering seamless experiences. This role involves designing and developing the frontend of our digital platforms, while also possessing the capability to work on full stack projects as needed.
台北市, 臺灣
100K ~ 300K TWD / tháng
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 凱特納科技股份有限公司.
作為 CyCatena 的前端工程師,您將與設計師和產品經理合作,從需求探索、規劃、開發、測試、上線、行銷,到維運等階段,與團隊一同參與完整的產品迭代循環,並在每個階段的工作任務中做出貢獻。 工作內容 💼
Front-End Development
Vue.js
React.js
台北市, 臺灣
715K ~ 1.2M TWD / năm
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.