Катарина Новаковић

Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна са 8 година радног искуства у Техничкој школи Ужице. Наставник практичне наставе у графичарству. Вишегодишње искуство у раду са програмима за обраду фотографија, припрему за штампу и web дизајн.

Наставник практичне наставе у графичарству, Техничка школа
Ужице, РС

[email protected]

Profile 06 00@2x

Вештине


Комуникација

Комуникативна и позитивна особа, предусретљива и отворена за сарадњу.


Рад у тиму

Спремна за тимски рад у динамичној и радној атмосфери. Вешта у решавања конфликата, поседујем добре организационе способности.


Радне вештине

Вишегодишње искуство у раду са програмима Photoshop, In Design, Illustrator, Dreamweaver, Word, Power Point, Prinect Package Designer

Радно искуство

Техничка школа Ужице 2012 - 2020.

Наставник практичне наставе у графичарству. Рад са ученицима подручје рада графичарство, као и са ученицима са сметњама у развоју.

Образовање

Факултет техничких наука у Новом Саду 2018 - 2019.

Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна

Факултет техничких наука у Новом Саду 2008 - 2012.

Дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна

Семинари које сам похађала


Обука за примену Националног оквира курикулума - Модул 1 - 1. део

Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем


Обука за примену Националног оквира курикулума - Модул 1 - 2. део

Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем


Обука за примену Националног оквира курикулума - Модул 1 - 3. део

Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем


Настава у облаку

"Cloud" систем, систем електронске поште "Gmail", организовање догађаја, рад са документима на Gugl диску, креирање и рад са електронским упитницима, креирање електронског дневника


Табла и креда данашњице - интернет/трибина

Виртуелне учионице и комуникација путем интернетаКористан видео

За све заинтересоване погледајте промотивни видео Факултета техничких наука у Новом Саду који је једна од најсавременије организованих високообразовних институција у региону, познат и признат у целом свету.

Powered by CakeResumePowered by CakeResume