Ucopozjgafissxb6cbqa

Lidia Tot

Specijalista metodike nastave zdravstvene nege sam, radim u medicinskoj školi kao nastavnik zdravstvene nege predajem na slovačkom nastavnom jeziku. Posedujem stručne kompetencije nastavnika zdravstvene nege. Pohađala sam seminare iz svoje stručne oblasti, kao i iz oblasti zdravstva pošto je naša nastavnička profesija u direktnoj vezi zdravstvom. Svojim učestvovanjem na seminarima, edukacijama, radionicama i projektima želim da utičem na razvoj nastavničke profesije u oblasti nastave u zdravstvenoj nezi.

Nastavnik zdravstvene nege
Novi Sad, RS
[email protected]


Obrazovanje


Visoka škola strukovnih studija, Beograd, 2015 - 2017 

Specijalista metodike nastave zdravstvene nege


Visoka škola strukovnih studija, Beograd, 2012

Nostrifikacija diplome - Strukovna medicinska sestra


Fakultet socijalnih nauka i zdravstva, Nitra - Slovačka Republika 2007 – 2011 

Bc. medicinska sestra 

Radno iskustvo 

Medicinska škola ,,7.april", Novi Sad, 2014. - trenutno 

Medicinska škola ,,7.april", Novi Sad, 2014. - trenutno 


Nastavnik zdravstvene nege 

Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Novi Sad, 2013 - 2014 

Pedijatrijska sestra tehničar

PU ,,Včielka", Bački Petrovac, 2012 - 2013 

Pedijatrijska sestra tehničar

DZ Bački Petrovac, Bački Petrovac, 2012 - 2012

Pedijatrijska sestra tehničar

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 

Pedijatrijska sestra tehničar


Radno iskustvo 

Medicinska škola ,,7.april", Novi Sad, 2014. - trenutno 


Nastavnik zdravstvene nege 

Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Novi Sad, 2013 - 2014 

Pedijatrijska sestra tehničar

PU ,,Včielka", Bački Petrovac, 2012 - 2013 

Pedijatrijska sestra tehničar

DZ Bački Petrovac, Bački Petrovac, 2012 - 2012

Pedijatrijska sestra tehničar

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 

Pedijatrijska sestra tehničar


Veštine 


Motivisanost

Motivisana sam da stičem znanja iz nastavničke profesije kao i iz oblasti zdravstva


Komunikacija

Komunikacija rečima kao i neverbalna komunikacija, posedujem empatiju i dobar sam slušalac


Strani jezici 

Engleski jezik, Češki (srednji nivo)


Paragraph image 05 00@2x
Paragraph image 05 01@2x

Postignuća 

- Saradnja 

Saradnja sa pedagoško - psihološkom službom na edukativnom seminaru "škola kao tačka povezanosti nastavnika, učenika i njihovih roditelja,,

- Učestvovanje  

Učestvovanje u pripremama za takmičenje iz zdravstvene nege 2018 godine. 

Usavršavanja 

Zdravstveno - promotivna kampanja "Nedelja promocije dojenja"

Paragraph image 02 00@2x

Paragraph image 05 00@2x
Paragraph image 05 01@2x

Hobi

- Šetnja Volim da šetam po kiši

 - Putovanja Putovanja doživljavam kao avanturu

 - Čitanje Biram stručnu literaturu i poeziju

 - Filmovi Romantične komedije 

Powered By CakeResume