Qqpgpgg6ia5stpgxqrwb


Ljubinka

"Dete uči ono što živi".
"Dečija radoznalost je neograničen izvor obnovljive energije".

Ja sam vaspitačica. S ponosom mogu reći da radim posao svojih snova. Neposredan rad sa decom kao i medjusobni rast, predstavljaju svakodnevni izvor novih ideja i želje za većim saznanjima. Obzirom da razvoj mišljenja počinje u najranijem uzrastu deteta, kada u njegovom životu posebno mesto zauzima igra, mislim da je dar moje profesije bas to, umeće kroz igru rasti i bogatiti život novim saznanjima.
Zato, hajde da se igramo!


Obrenovac
[email protected]

Profile 06 00@2x

Obrazovanje

Visoka skola strukovnih studija za vaspitače Šabac, , 2010 ~ 2016


Gimnazija, Obrenovac, 2001. - 2005.

Radno iskustvo

PU "Perka Vićentijević" Obrenovac, septembar 2016. - i dalje

Privatni vrtić "Pepeđo kids", mart 2016. - avgust 2016.

Stručno usavršavanje


"Od kuće do škole kroz pripremni predškolski program"" Od školske priredbe do pozorišne scene"" Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz enemente integrisanog učenja"


Veštine


Timski rad

Kolaborativnost i spremnost za rad u timu.


Otvorenost

Otvorenost ka novim saznanjima 

Oblici rada

Primena različitih oblika rada , stvaranje prijatne atmosfere i grupne kohezije
Paragraph image 05 00@2x
Paragraph image 05 01@2x

Aktivnosti

Neposredan rad sa decom, integrisano učenje i razvoj logičkog mišljenja i zaključivanja.

Paragraph image 06 00@2x
Paragraph image 06 01@2x
Paragraph image 06 02@2x
Projects 02 00@2x

Zamisli i stvaraj

Kreativno putovanje kroz razne aktivnosti u saradnji sa dve učiteljice sa kojima saradjujem


Link ka videu

Razvoj motorike šake, opsecanje kruga, razvoj preciznosti i strpljenja

Svetosavska priredba - januar 2020.

Svetosavska priredba održana u saradnji sa školskom decom.

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x
Paragraph image 05 00@2x
Paragraph image 05 01@2x

Novogodišnja priredba-decembar 2019.

U saradnji sa školskom decom održali smo novogodišnju priredbu pod nazivom "Otmica Deda Mraza".

Paragraph image 05 00@2x
Paragraph image 05 01@2x

Dečija nedelja - oktobar 2019.

Obeležena Dečija nedelja pod sloganom "Da pravo svako dete uživa lako".


Paragraph image 06 00@2x
Paragraph image 06 01@2x
Paragraph image 06 02@2x
Powered by CakeResumePowered by CakeResume