Martin Vang Rasmussen

Forsknings- og udviklingsorienteret kandidat i Folkesundhedsvidenskab


Uadvendt og altid opgavesøgende person med drømmen om en sundhedsrettet karriere. Jeg har blandt andet erfaring og kompetencer indenfor forebyggelse/sundhedsfremme, patient/borgerinddragelse, kvantitative/kvalitative analyser, sundhedsrelateret statistik, epidemiologi, sundhedsøkonomi og interviews. Jeg er ambitiøs og analytisk tænkende, og jeg er af den overbevisning, at vi i samarbejde med andre opnår vores potentiale.

16930811_10211797658834308_1262676912_o (1).jpg

Kompetencer

Sundhedsfremme og forebyggelse | Spørgeskemakonstruktion | Epidemiologiske design og analyse | Dataanalyse og statistik | Sundhedsøkonomisk analyse | Systematisk litteratursøgning | Projektarbejde/projektledelse | Interviews | Observationer | Drive forandrings- og udviklingsprocesser | Procesevaluering | Undervisning | Borger/brugerinddragelse | Peerboard


Erfaring

Arbejdsmiljøkonsulent, Regionshuset Aalborg, 01-2018 - 02-2018

Kompetencer anvendt og udviklet:

Projektarbejde | Sundhedspolitisk analyse | Brugerinddragelse | Peerboard | Kommunikation | Tværfagligt samarbejde.

 • I min virksomhedspraktik hos Region Nordjylland var jeg tilknyttet projektet "Nye Veje". Stillingen har givet mig indsigt i sundhedsområdet fra en politisk styret vinkel, da jeg sad på Planlægnings-kontoret. Jeg deltog i møder omkring projektet og arbejdede aktivt med borgerinddragelse i projekterne. Derudover havde jeg ansvaret for udarbejdelse af kommunikationsmateriale samt præsentation af IT-system.

Forskningsassistent, Center for planlagt kirurgi, 09-2017 - 10-2017

Kompetencer anvendt og udviklet:

Sundhedsøkonomi | Litteratursøgning/analyse | Idéudvikling | Projektarbejde | Rygrelateret forskning | Tværfagligt samarbejde.

 • Min virksomhedspraktik hos Center for planlagt kirurgi i Silkeborg satte mine kompetencer for især sundhedsøkonomi spil. Jeg skulle udvikle en sundhedsøkonomisk projektprotokol, som grundlag for et fremtidigt ph.d.-studie. Derudover kunne jeg trække på de erfaringer med projektarbejde, som jeg har erhvervet mig gennem universitetet.

Moderator, Ekstra Bladet, 04-2014 - 07-2017

Kompetencer anvendt og udviklet:

Ansvarsbevidsthed | Teamwork | SoMe arbejde.

 • Mit studiejob hos Ekstra Bladet lærte mig at tage ansvar for eget arbejde og arbejde tæt sammen i et lille team.

Lærervikar, Rødkilde Skole, 08-2010 - 04-2013

Kompetencer anvendt og udviklet:

Undervisning | Tilrettelæggelse af undervisning | Arbejde med børn.

 • Stillingen har givet mig undervisningserfaring. Jeg underviste på alle folkeskolens klassetrin. Herudover var jeg også tilknyttet specialcenteret, hvilket har givet mig god erfaring med udfordrende børn.


Uddannelse

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet, 09-2015 - 06-2017

Kompetencer anvendt og udviklet:

 • Projektarbejde/projektledelse | Forebyggelse og sundhedsfremme | Social ulighed i sundhed | Systematisk litteratursøgning | Evidensvurdering | Udvikling og evaluering af sundhedsfremmende interventioner | Forstå og analysere komplekse interventioner | Borger/bruger/patient perspektiv i sundhedsvæsenet.
 • Registerforskning | Sundhedsøkonomi | Epidemiologi | Statistik.
 • Interviews - udførsel og analyse | Deltagerobservation | Feltarbejde. 

Samfundsvidenskabelig bachelor, Roskilde Universitet, 09-2012 - 06-2015

Kompetencer anvendt og udviklet:

 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier | Viden om og anvendelse af sundhedsrettede teorier.
 • Socialvidenskab | Viden om velfærdsstaten | Mennesket i en social kontekst | Viden om og anvendelse af sociale teorier.
 • Kvalitative metoder | Kvantitative metoder | Projektarbejde/projektledelse.


Om mig

Jeg er 28 år, og til daglig bor jeg med min kæreste i Nørresundby i Nordjylland. Jeg er oprindeligt fra Lynge, en lille by i Nordsjælland. I fritiden styrketræner jeg, og jeg interesserer mig meget for amerikansk fodbold. Derudover elsker jeg at gå lange ture og spille guitar med mine venner.

Sprog

 • Dansk (modersmål)
 • Engelsk (flydende mundtligt og skriftligt)
 • Fransk (let øvet)

IT

 • SPSS - Erfaren
 • SAS - Erfaren
 • Treeage - Kendskab
 • SurveyXact - Erfaren
 • Word - Erfaren
 • Excel - Kendskab
 • Powerpoint - Erfaren
 • Citrix ShareFile - Erfaren

Powered By CakeResume