Avatar of the user.

鄭翔元(Denny Cheng)

我是有六年軟體經驗的工程師,目前在尋求全端或後端工作。
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về 鄭翔元(Denny Cheng).