Avatar of HANCHENG LIU.
HANCHENG LIU
UX Designer
ProfileResume
Posts
11Connections
In
Avatar of the user.

HANCHENG LIU

UX Designer
Hello, my name is Hank. I am currently employed as a UX Designer at LITEON. My responsibilities include conducting user interviews, determining project architecture and functional requirements, creating concept diagrams for interface design, and collaborating with engineers. The projects I have been involved in include charging poles, microgrids, charging stations, smart streetlight control systems, RMA (Return Merchandise Authorization) systems, medical pet oximeters, smart window displays, smart doorbells, and an internal course registration application at LITEON.
Logo of the organization.
光寶科技股份有限公司(LITEON)
Logo of the organization.
國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech)
Taiwan, 台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Sẵn sàng phỏng vấn
 • Nghề nghiệp
  UX Design
  UI/UX Design
 • Lĩnh vực
  Kết nối vạn vật
  Ứng dụng di động
  SaaS/ Điện toán đám mây
 • Kinh nghiệm làm việc
  10-15 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  Figma
  Sketch
  Adobe XD
  Photoshop
  Illustrator
  HTML/CSS
  Design Thinking
 • Ngôn ngữ
  English
  Sơ cấp
  Chinese
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  UX Designer, Product Designer, UI/UX Designer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

UX Designer

04/2021 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
● 專案開發前期進行使用者訪談、定義架構及功能需求 ● 規劃介面設計及互動流程 ● 產出Web / App / 人機操作介面裝置的 UI Flow(Wireframe) ● 定義設計通則與GUI designer, R&D溝通協作 ● 撰寫相關規格文件 ● 撰寫測試計畫 ● 針對每一個專案進行易用性測試 ● 維護與優化產品,持續改善用戶體驗

UI/UX Designer

12/2019 - 02/2021
1 yr 3 mos
Taipei City, Taiwan
• 負責產品的 UI / UX 設計與優化 • 參與規劃產品介面原型,設計流暢友善的使用流程與介面 • 協同 PM訂定需求、進行研究分析,產出Wireframe、Mockup、Prototype、Design Guideline 進行溝通與易用性試驗 • 依據專案特性定義設計方向與風格定位 • 與PM、RD 協作解決專案遇到的各項『流程使用』問題 • 優化產品的易用性、設計細節,並維持產品內的視覺、互動一致性 • 持續完善改進產品的設計品質、使用體驗,提升產品在用戶體驗上的競爭力 • 產出:Web/App UI UX 設計稿

Product/Graphic Designer

10/2016 - 05/2018
1 yr 8 mos
• 產品設計 : 卡牌桌遊、木製桌遊、木製產品,主要客群在0~12歲學齡的兒童益智玩具。 • 平面設計 : 產品包裝設計、DM、Poster、 Menu、印刷相關諮詢。 • 展場布置 : 活動策畫、銷售產品。

Mechanical Engineer

05/2015 - 06/2016
1 yr 2 mos
Taipei City, Taiwan
• 研發新產品 • 機構設計 • 產品圖面繪製 • 藉由RP製作樣品 • 配合工廠製程事宜 • 模型測試
Logo of the organization.

Test Engineer

04/2013 - 06/2014
1 yr 3 mos
• 微軟作業系統與平板 • 筆電的軟硬體相容性測試 • WHCK test

Graphic/CAD Designer

12/2010 - 03/2013
2 yrs 4 mos
Taipei City, Taiwan
• 工程製圖 : 建立產品2D/3D模型。 • 平面設計 : 紙盒/塑盒設計、DM、Poster、Flyer、Menu。 • 研發機構 : 討論產品結構及材料應用與廠商接洽。

Học vấn

Logo of the organization.
Master’s Degree
工業設計系創新設計所
2015 - 2018
Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
資訊管理系
2005 - 2009
Các hoạt động xã hội
學生會幹部

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.

GA到GA4網站數據分析實戰班

iSpan資展國際股份有限公司(原資策會)
Thêm số CCCD: SE201181
Phát hành vào 10/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.

互動式UI/UX設計師

資策會_財團法人資訊工業策進會
Phát hành vào 08/2019
Không có ngày hết hạn