Avatar of Tom Jheng.
Tom Jheng
java 後端工程師
ProfileResumePortfolio
Posts
36Connections
In
Avatar of the user.

Tom Jheng

java 後端工程師
Hi 我是Tom
明瑞資通科技股份有限公司
Logo of the organization.
資策會
台灣台北縣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  Java
  Spring Framework
  RESTful
  Maven
  JavaScript / ES6 / jQuery
  MS SQL Server
  Git
  React
  Redis
  Docker
  RabbitMQ
  Spring Boot
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  JAVA後端工程師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

軟體設計工程師

01/2022 - 05/2023
1 yr 5 mos
Taipei City, Taiwan
1.支付增修案(apple pay/Line pay/台新 pay) 2.獨立開發會員管理系統(管理後台、發票載具歸戶) 3.銀行登入系統翻新(OIDC/SSO、登入、驗證、資安模組)

JAVA軟體工程師

04/2020 - 12/2021
1 yr 9 mos
1.政府部門駐點: • 因應客戶資安要求,將TLS升至1.2。 ○ Tomcat(6->7.5)、JDK (1.6->1.7)升版:在無依賴管理與正式機與本機Source code不一致的情況下,排除jar與Tomcat 衝突 • 需求單修改 • JSP+Struts+Spring+Hibernate+MSSQL 2.BEST智慧應用解決方案場域示範案: 此案主要是解決現場射出人員在射出後遇到成品不理想時,提供解決方案。由顧問公司提供專業分析資料、塑膠中心提供現場SOP、再由我們團隊取得資料後在前端呈現畫面、再跟LMS系統界接,將現場數據回傳並且分析生產排程。 因之前從事模具設計師一職,接觸模具設計、模流分析、塑膠射出等,對於模具製造到塑膠射出有相當程度的了解。 • 支援SA職位,至客戶端釐清示範按規格 • 開規格向合作夥伴界街資料 • 前端畫面prototype規劃 • React+SpringBoot+MyBatis+Gradle+MSSQL 3.LMS精實製造系統: 此專案是在傳統ERP之上延伸出的原料管理、生產排程、現場管理的MES系統,目的在於提高工廠稼動率、提升庫存管理及生產排程效率、增加產業競爭力。 • 支援SA職位,至客戶端需求訪談、製作BPMN泳道圖、製作SPEC文件。 • React+SpringBoot+MyBatis+Gradle+MSSQL/MYSQL
Logo of the organization.

JAVA軟體工程師

11/2019 - 03/2020
5 mos
JAVA專案駐點人員 • SpringMVC+MSSQL+JSP

Học vấn

Logo of the organization.
Other
Java跨平台程式設計班
2019 - 2019
Mô tả
React、JavaScript、AJAX、jQuery、HTML/CSS Java、Hibernate、Mybatis、SQL Server、RESTful Spring MVC、Maven、Github、
Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
水資源與環境工程學
2009 - 2014
Logo of the organization.
High School Diploma
2006 - 2009