My Portfolio

yoko自有品牌商品企劃

37

苗栗旅遊推介會 X 苗栗縣政府

45

打造背包客棧『安居』專案

14
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.