My Portfolio

淡江大學資訊傳播學系第十八屆畢業展覽-行銷企劃組

47

校園畢製-小組企畫統籌-惘前

35
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.