Avatar of 董翠峰.
董翠峰
網頁前端設計師、UI設計師
ProfileResumePortfolio
Posts
17Connections
In
Avatar of the user.

董翠峰

網頁前端設計師、UI設計師
具備四年以上的前端設計資歷,並有前端技術相互合作的經驗,將設計思維與前端程式交合,優化使用者體驗。
Logo of the organization.
精英電腦股份有限公司 (ECS)
淡江大學
Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Front-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Vue.js
  JavaScript
  Bootstrap5
  HTML/CSS
  SVG Animations
  UI/UXDesign
  Figma
  sketch
  Illustrator
  Photoshop
  Zeplin
  Trello
  slack
  Notion
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  多媒體設計師、UI/UX 設計師、網頁前端設計師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

UI Designer & 前端設計

01/2020 - 04/2022
2 yrs 4 mos
Pretso 品牌官網 公司進行新品牌「Pretso」官網規劃以及前端設計。網站使用SVG動畫互動,並且以創新故事流的方式呈現案例說明。 充電樁管理平台 使用Figma進行協同設計,建立使用者情境分析以及Design Guideline設計。 國光客運智慧車載管理系統 團隊工程師進行前端開發。使用Azure Devops 協同合作

UI Designer & 前端設計

07/2018 - 07/2019
1 yr 1 mo
Taipei City, Taiwan
官網 & Logo CIS設計 為公司進行官網設計以及Logo CIS 設計。 以前端框架「Bootstrap」為基準去建立官網。 快速設計開發 為因應公司快速提案,我學習了使用Sketch Component功能來快速產出,來加速設計產出。

網頁前端設計師、UI設計師

06/2017 - 06/2018
1 yr 1 mo
接觸前端領域 負責商品網頁的前端製作,在此時期大量使用Bootstrap。 並學習使用zeplin和網頁設計師溝通。 參與App設計 參與App iKlips(上架於App Store)製作與討論,初次使用Sketch進行協同設計

Học vấn

Bằng cử nhân
資訊傳播學系
2014 - 2016
Các hoạt động xã hội
在大學求學期間,我加入系上的媒體中心「網頁設計組」,接觸到了設計相關領域,更在某次分享會上聽到畢業學姐分享她在網路公司的工作經驗,開啟了我對網頁設計這塊領域的興趣,並且在兼顧社團活動中,也同時兼顧系上課業,以系排前十名的成績畢業。 畢業後決定更加精進這塊領域的專業知識,所以決定進入資策會學習「互動式網站UI/IX設計」課程。


Bằng cấp & Chứng chỉ

全民英檢中級

全民英檢中級
Phát hành vào 02/2016
Không có ngày hết hạn