In
Avatar of the user.

CHIN YI MIN

我來自馬來西亞,在台灣就讀大學期間有機會接觸了網頁設計課程,之後發現自己對於網頁開發,設計互動,前端開發有很大的興趣。 畢業後在一間行銷公司擔任前端工程師職位,在就職的期間對於前端的知識有更深入的瞭解以及有了大量實際的知識應用,同時也完成了工作內容的網頁的完整度要求以及設計要求。 也因本身畢業於工業設計學系,所以在實際操作或架構網站上能利用設計過去所學到的藝術看法或美感去結合前端技術與網頁美學的工作。
Logo of the organization.
繽紛科技股份有限公司
長庚大學
Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Web Designer
  Project Manager
 • Lĩnh vực
  Thiết kế
  Thiết kế đồ hoạ
 • Kinh nghiệm làm việc
  1-2 năm (1-2 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  HTML/CSS
  Bootstrap
  SASS/SCSS
  Illustrator
  Photoshop
  Figma
  XD
  Canva
 • Ngôn ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  Korean
  Thông thạo
  Malay
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Chỉ làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  PM/產品經理/專案管理
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
  Taiwan
  Malaysia
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

前端工程師

06/2023 - 06/2024
1 yr 1 mo
Taipei City, Taiwan
-製作系統頁面所需設計檔案 -依據設計稿,製作成實際可運用的響應式網站 -優化工作程式碼
Logo of the organization.

前端工程師

05/2022 - 05/2023
1 yr 1 mo
Taipei City, Taiwan
-每週進行工作排程,內容包含舊版網頁設計更新 -網頁改版後,GA網站成效平均提升了70% -網頁內容優化 -與設計師討論舊式設計更新 -依據設計稿把切版設計稿從零到一百製作成一個實際的互應式網站 -中英網頁內容翻譯
Logo of the organization.

大學部分工時

06/2021 - 01/2022
8 mos
-幫助,解決客人所需或問題 -櫃檯收銀,結算當日收銀金額 -幫助店內維持整齊,商品牌面維持整齊 -定時把商品上架,補貨

大學工讀

豪品軒餐坊
Part-time
03/2020 - 05/2021
1 yr 3 mos
-烹飪客人的餐點 -櫃檯收銀 -進行餐點活動促銷策劃,提高餐廳收入 -給予店長新想法,舉辦和客人互動的活動 -定時補貨

瓔珞金工創意

07/2019 - 08/2019
2 mos
-學習金工相關方面的專業知識 -設計金工,進行金工作業 -維持店內衛生 -學習銷售知識,體驗銷售等

兼職自由編輯

12/2015 - 10/2017
1 yr 11 mos
- 編寫美容、時尚、食物等主題的文章 - 進行簡單的Photoshop操作,做出文章封面圖

Học vấn

Bằng cử nhân
工業設計系
2019 - 2022
Các hoạt động xã hội
透過老師安排在課堂上的實作,讓我可以將所學的知識可以實際應用。從實作過程當ˋ中我更加了解到對於材料的使用或產品的設計。