Avatar of 蕭昀豪.
蕭昀豪
Python and C++ Software Engineer
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

蕭昀豪

Python and C++ Software Engineer
Highly motivated software engineer, eager to support the dev team with excellent coding and text mining skills. Developed 3+ projects on GitHub, including a text mining project. Cooperative design thinking coach. Invited speaker at NTUIB, NCHU, and NTUIM workshops.
Logo of the organization.
National Taiwan University
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đang học tập
 • Nghề nghiệp
  Khác
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Python
  C++
  Linux
  SQL
  WebSocket
  Git
  HTTP
  MariaDB / MySQL 資料庫設計、管理
  Computer Security
  presentation
  Design Thinking
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Intern
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  資訊工程師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor of Science (BS)
Information Management
2017 - 2021
3.9/4.3 GPA

Bằng cấp & Chứng chỉ

Tạm thời chưa có nội dung.