Avatar of Alan Huang.
Alan Huang
System Analyst
ProfileResume
Posts
21Connections
In
Avatar of the user.

Alan Huang

System Analyst
我是Alan 廣積科技時期- 自主學習程式語言也主動接下並完成客戶需求,使公司得到約營業額20%的訂單。也得到學校頒發實習優秀獎;後繼留任於該公司並繼續推導工廠自動化、生產監控、戰情室部署等專案。後續因搬遷故離開該公司並加入到日月光股份有限公司。 日月光股份有限公司- 主要為維護、優化Wire Bond Server Rule及其他站點Server Rule的推導,職務為 System Analyst
Logo of the organization.
日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司
Logo of the organization.
明志科技⼤學 Ming Chi University of Technology
台灣桃園

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
  Front-end Engineer
  Software Engineer
 • Lĩnh vực
  Chất bán dẫn
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  Word
  Excel
  PowerPoint
  C#
  VBA-Excel
  vb.net
  Winform
  SQL
 • Ngôn ngữ
  English
  Sơ cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Senior Software Developer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taoyuan City, Taiwan
  Taipei City, Taiwan
  New Taipei City, Taiwan
  Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

系統分析師

11/2021 - Hiện tại
Taoyuan City, Taiwan
主要維護、優化Wire Bond Server Rule,及推導其他站點Server Rule,並帶有一位SD、及訓練一位實習生的職責。
Logo of the organization.

MES/CIM工程師

廣積科技
Full-time
09/2019 - 10/2021
2 yrs 2 mos
New Taipei City, Taiwan
維護工廠MES,推導工廠自動化、生產監控、電子看板、戰情室部屬,使用語言多為VB/C#
Logo of the organization.

生產技術工程師

廣積科技
Internship
09/2018 - 08/2019
1 yr 0 mos
主要業務為系統承接、生產SOP製作、產線異常排除、ECN發行、生產規劃;種類多為Touch Panel、Server、電池交換站。同時也因有在自主學習程式,所以實習後期多為優化產線測試程式及工廠MES維護等工作事項。

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
電子工程
2016 - 2020
Các hoạt động xã hội
為系學會媒體長,主導過多個系上活動,主要工作為活動照拍攝、FaceBook粉絲團管理。

Bằng cấp & Chứng chỉ

TQC+ Certification Requirements for OrCAD PCB

Computer Skills Foundation
Thêm số CCCD: 212200100008370
Phát hành vào 01/2020
Không có ngày hết hạn

TQC+ Certification Requirements for OrCAD Capture

Computer Skills Foundation
Thêm số CCCD: 212180600003770
Phát hành vào 05/2018
Không có ngày hết hạn

Microsoft Office Specialist Master

Microsoft
Thêm số CCCD: hzFH-FVp8
Phát hành vào 01/2017
Không có ngày hết hạn

數位電子乙級

勞動部
Thêm số CCCD: 117-025231
Phát hành vào 03/2016
Không có ngày hết hạn

工業電子丙級

勞動部
Thêm số CCCD: 028-325362
Phát hành vào 06/2014
Không có ngày hết hạn