Avatar of Alan Wu.
Alan Wu
Cofounder & CTO @ Crypto Arsenal
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Alan Wu

Cofounder & CTO @ Crypto Arsenal
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
Crypto Arsenal
Logo of the organization.
University of Waterloo

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Cofounder & CTO

Crypto Arsenal
Full-time
06/2020 - Hiện tại
Logo of the organization.

Software Engineering

Facebook
Internship
08/2021 - 08/2021
1 mo
Logo of the organization.

Software Engineering

Yahoo!
Internship
05/2021 - 08/2021
4 mos
Logo of the organization.

Software Engineering

Tesla
Internship
01/2021 - 05/2021
5 mos
Logo of the organization.

Software Engineering

Apple
Internship
05/2020 - 09/2020
5 mos
Logo of the organization.

Production (DevOps) Engineering

Shopify
Internship
09/2019 - 12/2019
4 mos
Logo of the organization.

Software Engineering

Blackberry
Internship
01/2019 - 05/2019
5 mos

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor of Arts (BA)
Management Engineering
2017 - 2022