My Portfolio

各式品牌 社群貼文 Banner

46

文創手機殼 商品圖床介紹設計

88

Nailmatic Banner分類

85

首飾品 社群貼文 Banner

188

文創電商品牌 社群貼文 Banner

69

電商檔期Banner

21

部落客/各式媒體品牌宣傳連結Banner

95

各式品牌 網站分類 Banner

31

Endro Nature安垛小姐 洗衣精包裝設計貼紙

42

各式品牌 社群貼文 Banner_02

24

洗髮精品牌 設計商品介紹圖床

46

【這一刻】中國科大 視覺傳達設計系 畢業專題

77
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.