Avatar of amber wu.
amber wu
非營利組織 專任助理
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

amber wu

非營利組織 專任助理
Chưa có phần giới thiệu.
文理補習班
Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Gia sư
  Phụ tá
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm liên quan
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

國小部教師

08/2018 - 04/2023
4 yrs 9 mos
307 Orchard City Dr #350, Campbell, CA 95008, USA
一、教學計劃: 負責設計和制定適合國小生的教學計劃和教材,以滿足不同學生的學習需求。 根據學生的程度和目標,規劃教學進度和內容,確保教學效果和進度。 二、教學實施: 使用多種教學方法和教學資源,包括教科書、練習題、多媒體資料等,使學生能夠更好地理解和掌握知識。 組織和管理課堂活動,包括講解、示範、練習、討論等,以提高學生的學習興趣和參與度。 三、學生評估: 定期對學生進行評估和測試,了解他們的學習進度和水平。 根據評估結果,及時調整教學方法和內容,以滿足學生的學習需求。 四、家長溝通: 與家長保持密切聯繫,定期向他們報告學生的學習情況和表現。 回答家長對學生學習的問題和疑慮,提供必要的建議和支持。 五、教學改進: 與同事合作,共同探討和研究教學方法和策略,不斷改進教學品質和效果。

課輔管理師

03/2015 - 07/2018
3 yrs 5 mos
307 Orchard City Dr #350, Campbell, CA 95008, USA
一、學生管理: (一)行為管理:與學生溝通,引導他們認識並遵守校規,培養正確的價值觀和行為準則。 (二)學習輔導:提供學術輔導和指導,幫助學生克服學習困難,提高學業成績;評估學生的學習需求,制定個性化的學習計劃和輔導方案。 (三)情感支持:建立良好的師生關係,聆聽學生的困擾和問題,提供情感支持和輔導。 處理學生的心理壓力和情緒困擾,並與家長合作,共同關注學生的情感健康和成長需求。 二、行政管理: 負責課輔中心的日常行政管理工作。 負責管理學生的個人資料和學習紀錄,包括學術成績、獎懲記錄等。 維護學生檔案的完整性和保密性,合法合規地使用和處理學生數據。 根據需要向相關人員提供學生紀錄和報告。 三、課程規劃: 負責制定和調整課程計劃,確保課程內容符合學生的需求和學習目標。 監督課程實施情況,及時調整課程安排和教學方法,提高教學效果。 與教師和其他相關人員合作,共同完善課程設計和教學方案。 四、家長溝通: 與家長保持密切聯繫,及時分享學生的學習進展和問題。 定期舉辦家長會議和座談會,加強家長與課輔中心之間的溝通與合作。 五、管理監控 處理課輔服務中出現的問題和緊急情況,制定應對措施,保障學生的安全和利益。 積極參與相關的專業培訓和研究活動,不斷提升自身的專業水平和管理能力。

課後照顧服務教師

02/2014 - 02/2015
1 yr 1 mo
307 Orchard City Dr #350, Campbell, CA 95008, USA
一、教學輔導: 為學生提供學習輔導和指導,幫助他們理解和掌握學習內容。 按照教學計劃和學生的需求安排教學活動。 鼓勵和激勵學生,幫助他們建立自信心,克服學習障礙。 二、課程設計: 設計和調整教學內容和教材,以滿足學生的學習需求和能力水平。 確保教學活動的多樣性和趣味性,提高學生的學習興趣和參與度。 三、行為管理: 監督學生的行為和紀律,維護教室秩序和安全。 與學生建立良好的互動關係,引導他們尊重他人,遵守規則和規章。 四、家長溝通: 與家長保持聯繫及時分享學生的學習進展和問題。 接受家長的反饋和建議,積極解決學生在學習和行為方面的問題。 協助家長了解學生的學習情況,提供相應的輔導建議。

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.