My Portfolio

手機小遊戲-Shooting 超商大追擊(南應大多媒體動畫X大潤發 產學合作專題)

48

長篇漫畫-護靈使(重製版)

38

小遊戲-肥龍接蛋糕

38

小遊戲-Hold On!!

23

遊戲-Combo of Fight Ver 0.1

22

小遊戲-跳跳鴕鳥

16
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.