In
Avatar of the user.

亞太滿譽科技有限公司

CakeResume Premium Badge
Chưa có phần giới thiệu.

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Blockchain
  Phần mềm
  Ngân hàng đầu tư
 • Kinh nghiệm làm việc
  1-2 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 15+ people
 • Kỹ năng
  Microsoft Office
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.