Avatar of Aron Yu.
Aron Yu
Backend Engineer
ProfileResume
Posts
2Connections
In
Avatar of the user.

Aron Yu

Backend Engineer
Rails developer
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
  Sẵn sàng phỏng vấn
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 people
 • Kỹ năng
  JavaScript
  Ruby on Rails
  Git
  HTML
  CSS
  jQuery
  SQL
  AWS
  Terraform/Ansible/Jenkins
  MongoDB
  Redis
  Solidity/Web3
  Golang
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  backend engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.