Avatar of 吳宇宸.
吳宇宸
Frontend & Blockchain Engineer
Profile
Posts
9Connections
In
Avatar of the user.

吳宇宸

Frontend & Blockchain Engineer
熟悉 React 與 Vue、Ethereum DApp 開發,曾運用上述技術開發數個應用程式,並曾於 2021 二月獲得幣安全球黑客松三等獎。
Crypto-Arsenal
New Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Frontend Developer

04/2021 - Hiện tại

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.