In
Avatar of the user.

動區動趨 BlockTempo

CakeResume Premium Badge
《動區動趨BlockTempo》為台灣最有影響力的全方位區塊鏈媒體。即時帶進全球區塊鏈產業與市場資訊;挖掘並發揚台灣在地社群的聲音與觀點;經營各類區塊鏈與加密貨幣產業深度社群。企圖改革主流媒體在區塊鏈方面的專業資訊壁壘,並加速推動台灣在區塊鏈時代的產業革命。

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.