Бојана Пејовић РакетићНаставник здравствене неге
Kula, Serbia

My Portfolio

IV Симпозијум Секције ургентне медицине Војводине

32

VI Конгрес здравствених радника Војводине

40

I Симпозијум патронажних сестара Војводине

44
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.