Avatar of Bruno Chen.
Bruno Chen
Technical Manager @ Splashtop Inc.
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Bruno Chen

Technical Manager @ Splashtop Inc.
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
Splashtop Inc.
Logo of the organization.
National Cheng Kung University (NCKU)

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Front-end Engineer
  Software Engineer
  Giám đốc kỹ thuật
 • Lĩnh vực
  SaaS/ Điện toán đám mây
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 5-10 nhân viên
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Technical Manager

Splashtop Inc.
Full-time
03/2020 - Hiện tại

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor of Science (BS)
Computer Science
2009 - 2013