My Portfolio

為友人製作的自我介紹照片墻

34

六角學院專頁

23

GOGO茶飲-RWD訂餐系統

36

空氣口袋App【UI設計】

22
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.