Avatar of Chance Weng.
Chance Weng
Software Engineer
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Chance Weng

Software Engineer
Muilti-domain
SuDo Research
National Cheng Kung University

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Software Engineer
  Python Developer
  Blockchain Platform Engineer
 • Lĩnh vực
  Blockchain
  Phần mềm
  Dịch vụ cung cấp thông tin
 • Kinh nghiệm làm việc
  1-2 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  C/C++
  Python
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Software Engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Software Engineer

12/2021 - Hiện tại
Develop product about blockchain

Học vấn

Other
Master's Degree of Law
2017 - 2021
Other
Bachelor's Degree of Architecture
2012 - 2017