My Portfolio

街藝狂響活動網站

40

磨課師線上學習平台

39

果然給力飲品訂購網站建置

22

臺南藝術棧

45

臺南市多目標智慧管理系統建置(640萬)

41

桃園新建工程處大數據管理系統(500萬)

52

教育部高等教育深耕計畫

43

勞動部勞動力發展署小人提計畫網站重構

29

雲嘉南區域教學資源中心網站

36

雲嘉南區域成果展活動網站

34

教育部玉山學者計畫中英文網站建置

22

臺中市標案管考系統、民眾版、行動版(200萬)

44

桃園大眾捷運採購管理系統(350萬)

17

高三增能學習平台

21

南瀛國際民俗藝術節

23

成功大學開放式教育學習平台

36
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.