Avatar of Chrystian.
CakeResume Premium Badge
Chrystian
Financial Advisor
ProfileResumePortfolio
Posts
16Connections
In
Avatar of the user.

Chrystian

CakeResume Premium Badge
Financial Advisor
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
Deloitte
Logo of the organization.
淡江大學 Tamkang University
Jakarta, Indonesia

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  Tài chính doanh nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  Excel
  PowerPoint
  Canva
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

financial advisor staff

Deloitte
Full-time
04/2019 - 04/2020
1 yr 1 mo
Jakarta, Indonesia

Học vấn

Logo of the organization.
Master of Business Administration (MBA)
Business Management
2022 - 2024
Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
Finance and Banking
2016 - 2020

Bằng cấp & Chứng chỉ

Bank Risk Management

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Thêm số CCCD: 2002087180091815
Phát hành vào 08/2020
Không có ngày hết hạn