Avatar of Cuong Nguyen.
Cuong Nguyen
Nam Từ Liêm
ProfileResume
Posts
0Connections
Imprimir
Avatar of the user.

Cuong Nguyen

Nam Từ Liêm
Todavía no hay presentación.
Alphapay Technologies Ltd (onsite MBBank/Techcombank)
Aprotrain Aptech
Hà Nội, Việt Nam

Professional Background

 • Situación actual
  Desempleado
  Listo para la entrevista
 • Profession
  Front-end Engineer
  App Developer
  Web Developer
 • Fields
  Banca
  EdTech
  Rental and Leasing Services
 • Experiencia laboral
  De 4 a 6 años (De 4 a 6 años relevante)
 • Management
 • Skills
  html + css + javascript
  Angular2+
  Flutter App Developement
  PowerPoint
  Microsoft Office
  Excel
  Google Analytics
  Selenium WebDriver Automation
  React Native
  RxJS
  Backbase
  SCSS / SASS
  TypeScript
  Dart
 • Languages
  English
  Intermedio
 • Highest level of education
  Less than high school

Job search preferences

 • Desired job type
  A tiempo completo
  Interesado en trabajar a distancia
 • Desired positions
  Frontend Web Developer
 • Lugares de trabajo deseados
 • Freelance

Work Experience

Chuyên viên font end developer

ago 2021 - may 2024
2 yrs 10 mos
-Tham gia phát triển các module chung phục vụ dự án về tài chính doanh nghiệp , xây dựng các chức năng front-end của Website, Web /app application. -Triển khai giao diện web /app bằng Angular 9+ và Flutter 2.2+ hoặc React-Native 16 theo yêu cầu của nghiệp vụ - Chỉnh sửa/ thêm mới chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ - Phối hợp với các back-end developers và web designers để tối ưu trải nghiệm người dùng và giảm tải hệ thống - Đảm bảo tiến độ task theo từng spint theo quy trình Agile - Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các tính năng hỗ trợ giải quyết giải quyết cho khách hàng - Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về Angular 9,12 Flutter 2.2 mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm -Sử dụng google và appflyer thống kê và báo cáo tỉ lệ thành công của khách hàng -CI/CD bàn giao sản phầm cho tester -Áp dụng katalon vào kiểm thử sản phẩm trước khi bàn giao cho tester - Viết thiết kế chi tiết và tài liệu lập trình trước khi golive - Tham gia nghiên cứu và phát triển hệ thống micro font-end trên web và app - Chức năng tham gia: Định danh doanh nghiệp online, rút tiền atm, quản lý quà tặng, quản lý , hỗ trợ khách hàng định danh,thông báo - Công nghệ sử dụng: Angular 9+, css/html ,Type Script,Flutter, React-Native,backbase
Logo of the organization.

Dev Web developer

Edmicro Education Co., Ltd
A tiempo completo
feb 2021 - jul 2021
6 mos
-Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application. -Triển khai giao diện HTML/CSS Angular 9 theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn - Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng - Đảm bảo tiêu chuẩn đồ họa chất lượng cao và sự thống nhất trong brand - Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Angular 9 mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm - Chức năng tham gia : Import excel , thêm bài giảng, cập nhật bài giảng, giao diện bài giảng - Công nghệ sử dụng: angular 10 , .net

Dev Web developer

ATI software
A tiempo completo
oct 2019 - oct 2020
1 yr 1 mo
-Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application ,sử dụng angular 6+ và reactjs để phát triển UI/UX - Thay đổi giao diện theo yêu cầu của khách hàng - Phối hợp với các back-end developers để tối ưu trải nghiệm người dùng và giảm tải hệ thống - Tạo các trang landing page độc lập cho dự án

Front-end dev - Tester -BA

ceo software
A tiempo completo
ene 2019 - oct 2019
10 mos
- Tạo giao diện theo yêu cầu được giao bằng html/css /javascipt - Phân tích tài liệu và thiết kế tài liệu theo yêu cầu của PM -Viết test case và kiểm thử sản phẩm (manual) -Tham gia các chức năng sản phẩm như , quản lý doanh thu, tạo lệnh duyệt, mô hình duyệt lệnh , quản lý nhân sự trong phần mềm

Dev Web developer

Công ty Thành công Á Châu
A tiempo completo
mar 2018 - ene 2019
11 mos
-Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website. -Triển khai giao diện HTML/CSS theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn - Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng -Thay đổi teamplate theo yêu cầu - Chức năng tham gia :quản lý ứng viên , hồ sơ ứng viên, list job ,list ứng viên - Công nghệ sử dụng: angular 4,jquery, css3/html/js , boostrap 3

Education

Bachelor of Engineering (BEng)
Lập trình web
2015 - 2017