Avatar of Cuong Nguyen.
Cuong Nguyen
Nam Từ Liêm
ProfileResume
Posts
0Connections
印刷
Avatar of the user.

Cuong Nguyen

Nam Từ Liêm
紹介文がありません。
Alphapay Technologies Ltd (onsite MBBank/Techcombank)
Aprotrain Aptech
Hà Nội, Việt Nam

Professional Background

 • 現在の状況
  無職
  面接の用意ができています
 • Profession
  Front-end Engineer
  App Developer
  Web Developer
 • Fields
  銀行業
  エドテック
  Rental and Leasing Services
 • 職務経験
  4〜6年 (4〜6年関連の実務経験)
 • Management
 • Skills
  html + css + javascript
  Angular2+
  Flutter App Developement
  PowerPoint
  Microsoft Office
  Excel
  Google Analytics
  Selenium WebDriver Automation
  React Native
  RxJS
  Backbase
  SCSS / SASS
  TypeScript
  Dart
 • Languages
  English
  中級者
 • Highest level of education
  Less than high school

Job search preferences

 • Desired job type
  フルタイム
  リモートワークに興味あり
 • Desired positions
  Frontend Web Developer
 • 希望の勤務地
 • Freelance

Work Experience

Chuyên viên font end developer

8月 2021 - 5月 2024
2 yrs 10 mos
-Tham gia phát triển các module chung phục vụ dự án về tài chính doanh nghiệp , xây dựng các chức năng front-end của Website, Web /app application. -Triển khai giao diện web /app bằng Angular 9+ và Flutter 2.2+ hoặc React-Native 16 theo yêu cầu của nghiệp vụ - Chỉnh sửa/ thêm mới chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ - Phối hợp với các back-end developers và web designers để tối ưu trải nghiệm người dùng và giảm tải hệ thống - Đảm bảo tiến độ task theo từng spint theo quy trình Agile - Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các tính năng hỗ trợ giải quyết giải quyết cho khách hàng - Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về Angular 9,12 Flutter 2.2 mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm -Sử dụng google và appflyer thống kê và báo cáo tỉ lệ thành công của khách hàng -CI/CD bàn giao sản phầm cho tester -Áp dụng katalon vào kiểm thử sản phẩm trước khi bàn giao cho tester - Viết thiết kế chi tiết và tài liệu lập trình trước khi golive - Tham gia nghiên cứu và phát triển hệ thống micro font-end trên web và app - Chức năng tham gia: Định danh doanh nghiệp online, rút tiền atm, quản lý quà tặng, quản lý , hỗ trợ khách hàng định danh,thông báo - Công nghệ sử dụng: Angular 9+, css/html ,Type Script,Flutter, React-Native,backbase
Logo of the organization.

Dev Web developer

Edmicro Education Co., Ltd
フルタイム
2月 2021 - 7月 2021
6 mos
-Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application. -Triển khai giao diện HTML/CSS Angular 9 theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn - Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng - Đảm bảo tiêu chuẩn đồ họa chất lượng cao và sự thống nhất trong brand - Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Angular 9 mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm - Chức năng tham gia : Import excel , thêm bài giảng, cập nhật bài giảng, giao diện bài giảng - Công nghệ sử dụng: angular 10 , .net

Dev Web developer

ATI software
フルタイム
10月 2019 - 10月 2020
1 yr 1 mo
-Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application ,sử dụng angular 6+ và reactjs để phát triển UI/UX - Thay đổi giao diện theo yêu cầu của khách hàng - Phối hợp với các back-end developers để tối ưu trải nghiệm người dùng và giảm tải hệ thống - Tạo các trang landing page độc lập cho dự án

Front-end dev - Tester -BA

ceo software
フルタイム
1月 2019 - 10月 2019
10 mos
- Tạo giao diện theo yêu cầu được giao bằng html/css /javascipt - Phân tích tài liệu và thiết kế tài liệu theo yêu cầu của PM -Viết test case và kiểm thử sản phẩm (manual) -Tham gia các chức năng sản phẩm như , quản lý doanh thu, tạo lệnh duyệt, mô hình duyệt lệnh , quản lý nhân sự trong phần mềm

Dev Web developer

3月 2018 - 1月 2019
11 mos
-Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website. -Triển khai giao diện HTML/CSS theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn - Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng -Thay đổi teamplate theo yêu cầu - Chức năng tham gia :quản lý ứng viên , hồ sơ ứng viên, list job ,list ứng viên - Công nghệ sử dụng: angular 4,jquery, css3/html/js , boostrap 3

Education

Bachelor of Engineering (BEng)
Lập trình web
2015 - 2017