Avatar of 黃馨.
黃馨
研究所學生
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

黃馨

研究所學生
今年22歲,現居墨爾本 即將在2024年就讀 UniMelb - Master of Management ( Marketing) 也同時擔任Biore台灣一年期大使!
Logo of the organization.
肯驛國際股份有限公司
銘傳大學 Ming Chuan University
台灣台北

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đang học tập
 • Nghề nghiệp
  Quản lý Marketing
  Marketing
  Cộng đồng / Social Media
 • Lĩnh vực
  Marketing/ Truyền thông
 • Kinh nghiệm làm việc
  1-2 năm (1-2 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  Word
  powerpoint
  Google Analytics
  toeic
  tqc-oa-ppt
  國貿大會考
  行銷專業秘書人才認證
  企業電子化跨境電商應用師-Alibaba
  Google數位行銷認證
  IELTS
  ERP軟體應用師
  金融市場常識與職業道德證照
  Pearson
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Intern
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  行銷實習生
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Melbourne VIC, Australia
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

行銷專員

08/2023 - 10/2023
3 mos
Taipei City, Taiwan
接企劃以及政府專案,負責執行上司交辦的任務。
Logo of the organization.

實習生

07/2022 - 07/2023
1 yr 1 mo
Taipei, Taiwan

Học vấn

Bachelor’s Degree
國際企業學系
2019 - 2023
Các hoạt động xã hội
1.銘傳大學親善服務隊 2.國企系學會

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.
For you education
Thêm số CCCD: 254c07XZCD
Hết hạn vào 08/2025
財團法人保險事業發展中心
Thêm số CCCD: 9311102815
Phát hành vào 10/2022
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
中華企業資源規劃學會
Phát hành vào 06/2022
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
BRITISH COUNCIL
Thêm số CCCD: 21TW008972HUAH010A
Phát hành vào 04/2022
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
EEC-企業電子化人才能力鑑定
Thêm số CCCD: 411220100002900
Phát hành vào 01/2022
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Google
Thêm số CCCD: 102820068
Hết hạn vào 01/2023
Logo of the organization.
美國教育測驗服務社(ETS)
Thêm số CCCD: 21080690
Phát hành vào 12/2021
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
ITCE 國際貿易大會考
Thêm số CCCD: 11010530
Phát hành vào 10/2021
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Google
Thêm số CCCD: GHJ WPT A46
Phát hành vào 10/2021
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
台灣行銷科學學會
Thêm số CCCD: CP202-0286
Phát hành vào 02/2021
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
iTMpma 台北市外貿行銷專業經理人協會
Thêm số CCCD: 20211218-030
Phát hành vào 01/2021
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
財團法人中華民國電腦技能基金會
Thêm số CCCD: 112191200040140
Phát hành vào 12/2019
Không có ngày hết hạn