In
Avatar of the user.

Damon Sabatini

Damon Sabatini presently runs S&W construction group, a top construction firm that provides a broad range of services, from whole overhauls to kitchen and bathroom upgrades. Sabatini draws on his extensive business experience to lead charity endeavors such as frequently and anonymously giving to food drives and constructing shelters for people in need.
West Palm Beach, FL, USA

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  Hơn 15 năm (Hơn 15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
  word
  powerpoint
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Part-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  West Palm Beach, FL, USA
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.